LAMMEL Annamária - NAGY Anna

PARASZTBIBLIA

A párját ritkító könyv (ismereteim szerint sehol máshol nem jelent meg parasztbiblia) bibliai történeteket és bibliai forrású témák népi elbeszéléseit tartalmazza, tehát a bibliai történeteknek a népi hagyományban való továbbélését, átalakulását tükrözi. A szerzőpáros több mint tizenöt éven át gyűjtötte össze parasztemberektől az anyag zömét, mégpedig a magyar nyelvterület sok pontjáról, Burgenlandtól Erdélyig. A parasztbiblia hiteles képet ad népünk sok száz éves bibliaélményéről és szellemi örökségében foglalt helyéről. Az évszázadok során egymás mellé rendeződött szövegek szüntelenül változtak, csiszolódtak, mégsem képviselnek egységes műfajt. A történetek között vannak mítoszok, mondák, legendamesék, példázatok, trufák, imák, ráolvasók, sőt még egyetlen műfajba sem illeszthető szövegek is. E különböző műfajú szövegek láncszerűen kapcsolódnak egymásba.Keretüket a Szent Biblia adja, a Genezistől János jelenéséig.

Az előszóban Erdélyi Zsuzsanna méltatja a Parasztbiblia jelentőségét, az utószóban pedig a szerzők arra adnak választ, hogyan keletkeztek és hagyományozódtak századokon át az apokrif bibliai történetek, miként követhető nyomon útjuk a magyar művelődéstörténetben, hogyan teljesedtek ki a néphagyományban, s maga a Biblia hogyan lett része a népi műveltségnek.
A gyűjtemény olvasmánynak legalább annyira érdekfeszítő és elgondolkoztató, mint amilyen hasznos a népismeretnek, irodalomnak, teológiának egyaránt.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez