LAO-CE

AZ ÚT ÉS ERÉNY KÖNYVE
(Weöres Sándor átültetése Tőkei Ferenc nyersfordítása alapján.)

Az ókori kínai bölcselet páratlan, a Biblia szelleméhez mérhető művét többféle fordításból, kiváltképp Weöres Sándor átültetéséből ismerhette meg a magyar olvasó. A Weöres-féle fordításváltozat a konfucianizmussal szembesülő, feltehetően több, számos vonatkozásban népi eredetű, közmondás jellegű alkotás filozófiai tartalmának minél teljesebb átmentésére, s a mű sokat vitatott vers voltának kiemelésére törekszik. Weöres a költemény egyértelműen didaktikus részeit is filozofikus tartalmú szabadverssé emelte, méltó módon tolmácsolva az elégikus hangvételű költői betéteket is. A kiadvány tartalmazza a nyersfordító Tőkei Ferenc prózafordítását is. A kötetet utószó, valamint a nehezebb fogalmakat és képeket értelmező jegyzetanyag egészíti ki. A meglévő fordításváltozatok mellett ez a leginkább klasszicizálódott, legautentikusabb átültetése a műnek.

LAO-CE (Kr.e. 4-3. sz.)

TAO TE KING
(Fordította: KARÁTSON Gábor)

"Az út és az erény könyvé"-t, a Tao te kinget többféle fordításból, kiváltképp Weöres Sándor átültetéséből ismerheti a magyar olvasó. Az ókori kínai bölcselet e páratlan, a Biblia magas szelleméhez mérhető művét az eredeti kínai szövegből fordította le Karátson Gábor. Az először 1990-ben megjelent fordítást Karátson a jelen kétnyelvű kiadás számára teljesen átdolgozta. Miután a kínai írásjelek értelmezése, magyarítása nem egyszerű feladat - hiszen a képjelek betűszöveggé transzponálása egyúttal értelmezés - e fordítás a nyugati (angol, német, francia stb.) variánsok gondos figyelembevételével készült (1996). Ezzel és ezért is más művészi élményt nyújt, mint az előző fordítás.

A Tao te king 81 versből áll, s nem kevesebbről szól, mint az Életről, a Valóságról, arról a bölcs igazságról, mely a halandó ember célja lehet. Ezért kulcsfogalma a verseknek - e varázslatosan egyszerű példázatoknak - az "út", mely az időben tett utat és a térbeli elmozdulások összességének hálózatát egyaránt jelenti. Ez az a mű, amely - a legnagyobbakhoz hasonlóan - nem "kiolvasható": arra szolgál a magyar szöveg is, hogy hosszan meditáljunk a lényegén, tanításainak velején. A műhöz a fordító mintegy kétszáz oldalon utószó-kommentárt fűzőtt, amelyben művészetelméleti szempontból tárgyalja a kínai festészet és irodalom összefüggéseit, különös tekintettel a vizualitás jelentőségére.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez