LENGYEL Dénes

KOSSUTH LAJOS ÖRÖKSÉGE

A cím megtévesztő: a kötetben a szatmári békekötéstől a szabadságharc bukásáig terjedő korszak mondái szerepelnek. Az első fejezet (Rákóczi nyomában) éppen csak ízelítőt ad a kuruc szabadságharc leverése utáni évtizedek mondakincséből, annál gazdagabb a felvilágosodás korának bemutatása. A többnyire rövid, csattanós történetek jól tükrözik ennek az időszaknak sajátos ellentmondását: Mária Terézia, majd fia, József korszerűsítő, de egyszersmind németesítő törekvéseit. A mondai "hősök" közül főként Bessenyei György, Fazekas Mihály, a magyar köztársasági mozgalom résztvevői és Wesselényi Miklós alakja emelkedik ki. A reformkorban aztán egymás után lépnek színre történelmünk jeles személyiségei: Széchenyi István, Vörösmarty Miháiy, Deák Ferenc, Kőrösi Csoma Sándor, Petőfi, Táncsics és mások. A leggazdagabban a szabadságharc kora elevenedik meg a mondák tükrében. A legtöbb monda Kossuth, Damjanich és Bem alakját villantja fel, de az igazi "főszereplő" maga a szabadságért küzdő nép. A feldolgozás a népmondákból, katonatörténetekből, diáktörténetekből, Tóth Béla: A Magyar anekdotakincs című művéből és Orbán Balázs székelyföldi anyagából merít a legtöbbet (A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti szempontból).
A könyv a történelem iránt érdeklődő nagyobb iskolásoknak és a felnőtteknek egyaránt olvasmánya lehet.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez