LENGYEL József

SZEMBESÍTÉS

A regény - témájának, mondanivalójának sokáig tabuként kezelt volta miatt - 1988-ig nem jelenhetett meg Magyarországon.
Főhőse Lassú Endre - az író alteregója -, aki a budapesti illegalitásban Banicza összekötője és példaképe volt, majd Bécs és Berlin után a Szovjetúnióba emigrált. Utolsó találkozásuk óta mindketten rettenetes szenvedéseken mentek keresztül. Banicza megjárta a mauthauseni koncentrációs tábort. Lassú pedig a sztálini személyi kultusz áldozataként tíz évig egy szibériai lágerben raboskodott. Kettejük találkozásáról szól a regény. Banicza a felszabadulást követően a moszkvai magyar nagykövetségen dolgozik, feladata a sztálini táborokat megjárt magyar emigránsok hazasegítése. őt keresi fel titokban a Moszkva melletti Alekszandrovban száműzetésben élő Lassú. A két barát, elvtárs között drámai beszélgetés zajlik. A hitében, kommunista mivoltában és emberségében meggyalázott Lassú rádöbbenti Baniczát, hogy a sztálini diktatúra - ha lehet egyáltalán ilyesmit összemérni - talán még esztelenebb, tombolóbb a hitleri fasizmusnál is, mert míg az utóbbi nevében a vélt vagy valódi ellenséget irtották, addig itt humánus célokat hangoztatva, az ellenség elkülönítése érdekében harcostársaikat vetették rabságba és gyilkolták le. "Meggyalázták az emberi felszabadulás nagy eszméit, azt, amiért maga is, én is készek voltunk életünket adni" - mondja Lassú, a történelmi tények, az igazság számbavétele során. Személyes sorsuk, múltjuk, hitük és a történelem szembesítése aláássa barátságukat, ennek ellenére Banicza megígéri Lassúnak, hogy hazajuttatja. A szenvtelen történelem azonban közbelép: Sztálin árulónak bélyegzi Tito marsallt, és ezzel újabb tisztogató hullám veszi kezdetét...
Lengyel József írásmódját az emberi lélek mély ismeretéről tanúskodó hiteles belső ábrázolás, az enyéni szenvedéseken felülemelkedő objektív szemléletmód, stílussát erőteljes, pátosz nélküli realizmus jellemzi, mely nemcsak gondolati igényességet, hanem gazdag érzelmi telítettséget takar.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez