LENGYEL László - VÁRSZEGI Asztrik

BESZÉLGETŐKÖNYVECSKE

A kötet eredetileg interjúkönyvnek készült, az ismert politológus, közgazdász és publicista Várszegi Asztrik püspököt, pannonhalmi főapátot kívánta "kifaggatni", véleményét megtudakolni a katolikus egyház mai helyzetéről, a második vatikáni zsinat utáni katolikus álláspontokról, a világproblémákkal kapcsolatos nézeteiről, az egyház "Kényes" problémáiról (születésszabályozás, emberi jogok, hierarchia, viszony a többi keresztény egyházhoz, viszony a más vallásúakhoz és az ateistákhoz stb), valamint természetesen életútjáról, gyermek- és ifjúkoráról, papi-szerzetesi hivatásáról, "karrierjéről" stb. Az interjú azonban igen hamar párbeszéddé változott, két - egymást egyenrangúnak tekintő - partner eszmecseréjévé, amelyben természetesen rendre felvetődtek az eredetileg szándékolt kérdések, ám nem úgy, hogy Lengyel László kérdez és Várszegi Asztrik válaszol, hanem mint két együtt gondolkodó véleménycseréje. E véleménycsere kapcsán azután nemcsak Várszegi Asztrik élete folyására, eszméi alakulásának történetére vetül fény, Lengyel László is vall családjáról, az őt kirepítő fészekről, mindketten szólnak az általuk átélt időszak politikai fordulatairól (ötvenes évek, puha diktatúra, rendszerváltozás), elemzik - katolikus, illetve ateista alapállásból - a történelem, a politika, az eszmék történetének fordulatait, keresik vallásos és vallás nélkül élő emberek problémáinak, együttélésének és egymás megértésének feltételeit és módozatait stb.
Az alapvető kérdéseket felvetö és igen magas intellektuális szinten, ugyanakkor minden művelt olvasó számára érthető, követhető módon megoldott könyv igazi szenzáció.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez