Mihail LERMONTOV

KORUNK HŐSE

A jobb sorsra érdemes, de a mindent elenyésztő kortól megbéklyózott, kiábrándult Pecsorinnak lazán összefüggő elbeszélésekből összeszőtt története. Pecsorin a kor jellegzetes típusa. Tehetséges, alkotni vágyó ember, aki a társadalom hatására válik cinikussá, kiábrándulttá, tehetetlenné. Irodalmi rokona Puskin Anyeginjének. Byroni típusú hős, de annak romantikája nélkül, reális emberi tulajdonságokkal. Lazán, csak hősének azonossága következtében összefüggő elbeszélések sora az orosz társadalmi-pszichológiai regényírás alapja. Kiváló rajza a kor társadalmának és egyes embertípusainak. Lermontov pontos megfigyelő, alakjait néhol éles gúnnyal, másutt elnéző szeretettel ábrázolja. Szatirikus képet fest a 19. század eleji orosz fürdőhelyről és annak társadalmi életéről, valamint a régi értelemben vett romantikus hősről, Grusnyickij alakjában. Pecsorin alakja reális, nem romantikus, belső vívódásai érett pszichológiai ismeretekről tanúskodnak. Bár típus, mégis hasonlósága az íróval félreismerhetetlen. Mind jellemvonásai, mind a regény eseményei megegyeznek Lermontov életének szakaszaival. Jelentős vívmánya a műnek a maga korában új, reális természetábrázolás. Érdekes, életteli képet ad a kaukázusi hegyi-lakók életéről, viszonyukról az ott állomásozó orosz csapatokkal. Mindez azonban csak keret a főhős lélektani ábrázolásához, s ezen keresztül ahhoz, hogy a szerző a kor tipikus jellembetegségeiről adjon hű képet, anélkül azonban, hogy az orvoslás útját megmutatná, mert ezt - mint az előszó végén maga mondja - ő sem ismeri.

Lermontov fiatalon, 27 éves korában halt meg, jó néhány műve befejezetlen maradt, de így is nagy hatással volt az orosz irodalom eszmevilágára és formai megoldásaira.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez