Konrad LORENZ

Az "Orosz Kézirat"

Konrad Lorenz - tudománytörténetileg, filológiailag talán nem egészen pontosan, de tartalmilag annál inkább - az etológia, az összehasonlító viselkedéstudomány megteremtő klasszikusának tekinthető. Nagy felfedezéseit azonban a tudós világ és a nagyközönség is későbbi műveiből ismerhette meg. Magukat a felfedezéseket, életművének alapgondolatait azonban Lorenz az orosz hadifogságban lelte meg. Az elhúzódó, 1948-ig tartó hadifogság idején, szinte elképesztően sötét körülmények közt született meg a nagy tudós ún. Orosz Kézirata, a most magyarul is megjelent első igazi nagy műve, amelyben kimondatnak az "igazi" Lorenz alapgondolatai, világra szóló koncepcióinak csírái, vázlatai. Elsősorban az, hogy a viselkedéstudomány tárgya korántsem valamiféle új terrénum, hisz az élőlények viselkedésével tucatnyi tudomány foglalkozik, annál újabb viszont a viselkedéstudományi szemlélet és módszer, az, hogy minden élőlény - ideszámítva az embert magát is - fejlődési folyamatnak köszönheti nemcsak testi felépítését, de testi-lelki "viselkedésének szerkezetét" is. Ennek következtében (szemben Marx híres aforizmájával) nem a fejlettből érthető meg a fejletlen (viselkedési struktúra), hanem pont fordítva. De új és döntő felismerés az is, hogy a viselkedés csak szerves egészként érthető meg, a Lorenz által kívülről tudott goethei Faust értelmében a részek csak a "szellemi kötés" révén értelmezhetők, az "egész valamely részének megértése mindig csak az összes többi rész megértésével egyidejűleg érhető el". Ezek az alapgondolatok azonban korántsem maradnak meg a Kézirat szövegében a maguk absztrakciós szintjén, sorra-rendre konkretizálódnak, ha persze kísérletes igazolásukra nem is kerülhet sor. Az Orosz Kézirat - kiemelkedő fontosságú tudományos alapmű, ám elsősorban szakemberek olvasmánya. A lorenzi koncepciókra kíváncsi laikus olvasó jobban teszi, ha a késöbbi művekhez fordul.Vissza a főoldalra   * * *    Vissza a kereséshez