Leo LÖWENTHAL

IRODALOM ÉS TÁRSADALOM

A kötet tanulmányai a társadalom és a művészet viszonyával, ezen belül elsősorban népszerű irodalom, a tömegkultúra hatásának történetével foglalkoznak. A tanulmányok három évtized termékei, de témájúk közös, és együttesen hűen tükrözik a szerző elgondolásait. Az 1950-ben írt első fejezet a tömegkultúra történeti helyét igyekszik kijelölni, és téziseket fogalmaz meg a kritikai társadalomelmélet és az empirikus kutatás viszonyáról. A második fejezet a művészet és a tömegkommunikáció kérdéseivel kapcsolatos évszázados vita történetét ismerteti. A harmadik tanulmány (Vita a művészetről és a tömegkultúráról: Az angol 18. század példája) egyedi példán mutatja be, milyen bizonytalanságban élt a művész és hivatásos kritikus az irodalmi termékeik tömegpiacának kialakulási korszakában, s elemzi az irodalom művészetre és szórakoztatásra szakadásának folyamatát. A Tömegbálványok diadala (1943) c. rész a népszerű életrajzok tartalmát elemzi, az Irodalom és társadalom (1948) c. tanulmány pedig az irodalom és a társadalmi rendszer összefüggéseit, az író társadalomban elfoglalt helyét, a társadalmi problémák irodalmi feldolgozását, az irodalmi siker társadalmi meghatározóit vizsgálja. A világhírű irodalom- és művészetszociológus munkásságára a szellemtörténet és az amerikai empirizmus összeötvözése jellemző.
Tanulmányai mind a módszer, mind az eredmények tekintetében fontosak a képzett irodalmárok és szociológusok számára.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez