LYKA Károly

VÁNDORLÁSAIM A MŰVÉSZET KÖRÜL

Lyka Károlynak ez a műve voltaképpen emlékirat, amely gyermekkorától az első világháborúig, a Képzőművészeti Főiskolán való tanárságának kezdetéig öleli fel életét. De amint a cím is jelzi, nem igazi életrajz, inkább a szellemi fejlődés, a művészettel kapcsolatos élmények összegezése. Lyka festőnek készült, író, műtörténész lett; élményeit is egyszerre mint író és mint festő fogadja magába, életét írásban is erős vizualitással reprodukálja. A könyv első fejezete, amely a nyitrai gyermekkort ismerteti, a kisvárost mint látványt és mint a szellemi kibontakozás környezetét festi. A Müncheni Hollosy-körben című fejezet a festőnövendék életéről, a Münchenben tanuló és dolgozó magyar festőkről szól, akik közül nem egy azóta a magyar festészet nagy alakjai közé került. Talán legszebb fejezete az Olasz ég alatt című, amely hosszabb nápolyi és római időzését, olaszországi utazgatásait írja le. Benne oly frissen, elevenen idézi itáliai művészeti élményeit, úgy tudja környezetükbe és az eleven életbe ágyazni a műalkotásokat, hogy nemcsak ismereteket közöl, de magát az élményt is átadja olvasóinak, s fogékonyabbá teszi őket a művészi benyomásokra. Budapesten, keleten, nyugaton címmel a hazai szellemi életbe, a budapesti művészeti és irodalmi mozgalmakba való beilleszkedéséről, a modern magyar festészet elismertetéséért, a képzőművészeti műveltség terjesztéséért tett erőfeszítéseiről szól, majd görög, török és hollandiai úti, művészeti élményeit mondja el.

Lyka kiváló pedagógus és művészeti író. E könyv legfőbb erénye is az, hogy közvetlen hangon és könnyű, olvasmányos stílusban közöl ismereteket régi korok és a maga korának művészetéről, s egyúttal kedvet csinál olvasóinak, hogy többet megtudjanak e témákról.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez