MAKKAI Sándor

ÖRDÖGSZEKÉR

A 17. századi Erdélyben játszódó történelmi regény Báthory Gábor és Báthory Anna tragikus testvérszerelméről szól. A korabeli kritika erkölcstelenséggel vádolta a testvérszerelem leírása miatt. Pedig a regénynek nem is ez a motívum a központi témája. A két testvér kapcsolata és annak krízise Báthory Annának tragikus életútjának egyik fontos állomásaként jelenik meg. Makkai Sándor - mint a regényhez írott utószavából is kiderül - a magyar boszorkányperek hírhedt alakjának életútját írta meg ebben a regényben. Gyermekkortól kíséri végig hőse útját, mely szorosan kapcsolódik testvére, a szintén tragikus véget ért Báthory Gábor fejedelem sorsához. A szülők nélkül felnövő gyerekek életének leírásával indul a cselekmény, aztán megismerkedhet az olvasó Báthory Gábor fejedelemségének történetével, s ezzel párhuzamosan Anna szerelmeinek, házasságának mozzanataival. Makkai történelmi hitelességgel és rendkívül érdekfeszítő leírásban mutatja meg a korabeli Erdély közéletét, főurakat és egyszerű embereket, a fejedelmi udvarba is elvezet. A jól ismert történelmi személyiségek (Báthory István, Báthory Gábor, Bethlen Gábor stb.) jellemének, környezetének bemutatásán keresztül rajzolódik ki Anna tragédiája, egy olyan asszonnyé, akinek fonák módon adatott meg a szerelem, s akinek a boszorkányperek áldozataként kellett elvesznie.

Érdekfeszítő cselekmény jellemzi elsősorban ezt a regényt is, mint Makkai minden szépprózai írását, de itt a fordulatos cselekmény alapos, pszichológiailag hiteles lélekrajzzal is párosul. Igényesen megírt, történelmi forrásokra támaszkodó, olvasmányos próza.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez