MAKKAI Sándor

SÁRGA VIHAR

A folytatásaként írt történelmi regény középpontjában a tatárjárás tragikus eseménysorozata áll, de Makkai mozgalmas, fordulatos cselekményben mutatja be IV. Béla uralkodásának a tatárdúlást megelőző éveit is. Erőteljes képekben jeleníti meg az uralkodó országszervező tevékenységét, a feudális anarchia letörését, a központi hatalom nyugati mintára történő megszervezését. Felvonultatja az uralkodó ellen lázadó, hatalmukat féltő főnemeseket, de nem marad ki a regényből a kunok története sem. Kötöny király és családjának meggyilkolása, a kunok az ország területéről való kiűzése, melynek következtében Magyarország - nyugati segítséget sem kapván - katonailag magára marad a fenyegető veszedelem közeledtével. Megrázó, tragikus képek ábrázolják a muhi csatát, a király és családjának menekülését, a magyar hadsereg pusztulását, az ország összeomlását. A regény azokban a pillanatokban zárul, amikor a tatárok elhagyják Magyarországot, s IV. Béla hozzálát az ország újjászervezésének, a "második országalapításnak". Romantikus-megható jelenetekben ismerjük meg a királyi család életének mozzanatait is: szerelmeket, házasságokat, születéseket, szomorú és vidám történeteket. S mint előző regényében, az író ebben is felvonultat szereplőket a "köznép" köréből: jobbágyok, falusi emberek életét, sorsát is bemutatva.
A magyar történelem iránt érdeklődő, az érdekfeszítő, szórakoztató regényeket kedvelő olvasóknak való a könyv.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez