MÁNDY Iván

FABULA FELESÉGEI

A kötet a Fabulya feleségei című kisregényt és az Előadók, társszerzők című munka tizenegy novelláját tartalmazza. A regényhős, Fabulya valaha költő, később zugkönyves, hipochonder, négy feleséget elmorzsoló parazita, öntörvényűen szívós, mert - logikával követhetetlen - démoni típus: önzése kisszerűségében is nagyszabású. A másik kulcsfigura Turcsányi: ütődött, mindig éhes, pénztelen féltehetség, ugyancsak írójelölt, valamint a szervezés kezdeti állapotában stagnáló népművelés kínosan tudatlan káderei, könyvtárosok és a hatalom újsütetű haszonélvezői, a magukat fizikai munkára képtelennek érző, de sok becsvággyal megvert szerencsétlenek zsúfolódnak és bolondítják egymást a könyv lapjain.Előadók, társszerzők eredeti kiadásakor, 1970-ben arra utaló alcímmel jelent meg, hogy az írások keletkezési ideje 1950-52. Ez az irodalomtörténetileg igen fontos és érdekes adat ebből a kiadásból hiányzik. Bárhogy is legyen, a tizenegy elbeszélés és a Fabulya feleségei című hosszabb történet az ötvenes évek magyar értelmiségi életformájának, az előadásokból, bedolgozásokból, névtelen fordításokból tengődő kényszerű bohémiának páratlan dokumentuma, sőt jóval több annál. Ezek között az írások között található a magyar novellairodalom néhány legszebb darabja (Előadó érkezik; Előadó eltűnik; Előadó hazamegy). Az önéletrajzi, naplóelemeket is fölsorakoztató kötet lélektani, esztétikai és kortörténeti dokumentum. Domokos Mátyás utószava zárja a munkát.
- A kötet nemcsak a Mándy-könyvek kedvelőinek, hanem e próza lírai szövésmódjával nehezebben barátkozó olvasónak is ajánlható.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez