Thomas MANN

EGY APOLITIKUS EMBER ELMÉLKEDÉSEI

Az Egy apolitikus ember elmélkedései egészen különleges helyet foglal el Thomas Mann életművében. Szerzője egészen a világháború kitöréséig "abszolút" művész volt, akit nemcsak nem érdekelt a politika, de azt mélyen meg is vetette. Mint annyi más elitszellemet, őt is a háború döbbentette rá, nem csak művészet és filozófia van, nem csak irodalom és lelki finomságok léteznek. És - mint szinte mindenki az európai értelmiség bármely nemzetiségű tagjai közül - ő is "igazságos" és "védelmi" háborúnak tartotta az első világégést, amelyben részt vennie katonaként ugyan nem adatott, de amelyet szellemével szolgálni kívánt. Ez a szolgálat testesül meg a most először magyarul megjelent könyvben, amely több esszének egyetlen hatalmas óriásesszévé való növesztése, szervesítése (beleékelt irodalmi, filozófiai tanulmányokkal, naplórészletekkel stb.). Ez a nagyesszé úgy fogja fel a háborút, mint két egészen különböző szellemiség küzdelmét, a demokrata civilizációét és az organikus kultúráét, a franciáét és a németét, a tucat- és tömegemberekét és a szellem választottaiét, akiknek és amelyeknek a küzdelme jóval több, mint harctéri csatározás, itt világok és világnézetek állnak szemben, és nem kérdés, hol az igazság. Mivel a hazai olvasóközönség csak igen kevéssé ismerheti az első világháborús eszmetörténetet (Mann művét is eltitkolták előle), talán megdöbbentőnek találhatja a nagy humanista, "haladó" író eme munkáját, amely azonban egyáltalán nem botránykő, szerves része egy hatalmas európai (és csak ezen belül német) eszmetörténeti, kultúrtörténeti folyamatnak, ha - így utólag különösen a második világháború tapasztalatai felől tekintve - nem is feltétlenül rokonszenves, de azért tökéletesen érthető.

A mű - minden politikai és történeti naivitása (mert persze az is van benne bőven), miden enyhén dekadens morbiditása, romantikus halálesztetizmusa, minden szuperkonzervatív dogmája ellenére - egy nagy szellem "vízjelét" viseli magán. Az irodalom ínyencei számára az is érdekes lehet, hogy az a francia, demokrata, civilizatorikus szellem, amely ellen Mann ebben a munkájában oly vehemensen küzd, tulajdonképpen saját bátyja, Heinrich Mann szellemét jelenti, az évtizedes testvérküzdelemnek ez a könyv az egyik fő dokumentuma. - A mű igen művelt olvasókban válik élményszerű befogadássá.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez