MÁRAI Sándor

FÜVES KÖNYV

Az egyszerű, szerény, hétköznapi bölcsesség soha nem nélkülözte az idő múlásának nyomonkövetését, s a testi-lelki egészség megőrzésének igényét sem. Így nem csoda, ha szinte minden család könyvespolcán ott lapult a kalendárium mellett egy Füves könyv is. Az évszázadok során kikristályosodott tapasztalás az apáról fiúra szálló és ezenközben esszenciává sűrűsödő "gyógykenet" az élet mindennapjaiban igazította el a tévelygőt, miközben a szív, a lélek és test bajaira is gyógyírül szolgált.

Márai az ókori sztoikusok bölcseletén nevelkedett elme, így gyakorlati példákra lefordított igazságainak alapjául az a meggyőződése szolgált, miszerint az életben minden jó a helyes megismerésen alapszik, és a belső szabadsághoz vezető út akkor válik járhatóvá, ha belátjuk, hogy bizonyos dolgok fölött nincs hatalmunk. Az élet hívságai, a gazdagság, hatalom, irigység és gonoszság, az indulatok gátlástalan agressziója csakis megvetésük által győzhető le. Márai nem valami merev keretek közé szorított általános szabálygyűjteményt kíván közreadni; az élet mindennapi élményeiből leszűrt tapasztalás, a naív kíváncsiságtól hajtott megismerés, majd a felfedezés örömével átitatott, s megélt igazság összegzését kínálja olvasóinak. Hatásának titka főleg stílusművészetében rejlik. Az ógörög sírversek mintájára, tömören a szavak felidéző hatalmú mágiájával hatol olvasói érzés- és gondolatvilágába. Íly módon a bonyolult belső élményekről szóló számadás újszerűen képes megfogalmazni közhelynek hitt igazságokat. Másik olvasatban afféle szellemi napló, mert benne az író meditációkba rejtve vall önmagáról, koráról és az őt körülvevő világról. A személyiség belső kínjain megedzett tapasztalat igazsága az őszinteség erejével hat olvasójára.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez