Guy MAUPASSANT

ELBESZÉLÉSEK IV.

A francia regényíró valamennyi elbeszélését közreadó kötetsorozat záródarabja a kiadvány. Maupassant utolsó alkotói korszaka, az 1887 után ugyan mennyiségében csökkenő, de színvonalában nem hanyatló kései periódus komor színekkel zárja az életművet. A századvég nemegyszer démonikus, haláltáncszerű jelenetei sorakoznak a kötetben: az öngyilkosság, a téboly, a testi-szellemi felbomlás társadalmi tüneteit jeleníti meg az író java elbeszéléseiben. Szinte leltározza, még egyszer kidolgozza novellisztikájának fő témáit: "az önként meghalók tömegére gondoltam... Úgy tetszett, hogy a megkinzottak, átvágott torkúak, megmérgezettek, akasztottak, fulladásos halállal búcsúzók, vérben elpusztulók mind megindultak" - írja (A könnyű halál). A szépség, a szerelem is tovatűnő, valószínűtlen emlékfoszlány marad, melyet a nosztalgia is csak távolról, illékony fényben tud megidézni (A hajóroncs). Az ismert maupassant-i téma, a házassági komédia, a nemek groteszk, önző harca is patologikus formában, szinte orvosi esettanulmányként jelenik meg (Válóok). Fel-feltűnik Rouen környéki, normandiiai vidék, a falusi élet furcsa, torz tragédiáinak tematikája, korábbi éles iróniája helyett a hűvös, nyugodt előadás rezzenetlen kegyetlenségével ábrázol a szező (Az öreg Hautot és a fia). A romantika "sablonjaira", motivikus elemeire visszajátszó írások (pl. A menedékház) is nélkülözik a hatásos, izgalmas színezést: az objektív ábrázolás leleplező módszereivel elemzi az író a helyzeteket.

Szemlélete, indulatossága távol áll a flaubert-i és Flaubert-re sem mindig jellemző impassibilitétől, szenvtelenségtől. Maupassant novellisztikája az irodalmi naturalizmus legnemesebb lehetőségeit teljesíti be.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez