Francois MAURIAC

A SZERELEM SIVATAGA
(Anyaisten + Viperafészek + A kis idétlen)

Mauriac hatalmas és sok műfajt felölelő életművéből már a korabeli kritika is kisregényeit emelte ki, mint a legmaradandóbb, feltehetően klasszikus alkotásokat. Mára ez a vélekedés megszilárdult és általánossá vált. A kötet éppen azokat a Mauriac-regényeket tartalmazza, amelyek fenntartják a szerző halhatatlanságát - a drámai, konfliktusokra épülő lineáris szerkesztésmód, a realista képszerűség, a tiszta és árnyalt stílus, valamint a zeneiség és a rejtett líraiság okán.

Mind a négy kisregény (Anyaisten; A szerelem sivataga; Viperafészek; A kis idétlen) tulajdonképpen kamaradarab, pontosabban prózába és regényformába öntött Racine-i dráma: kevés szereplővel, egyetlen - nagyobbrészt csak hatásaiban tettenérhető - cselekménnyel, óriási lelki küzdelmekkel és vívódásokkal, amelyek értelme és mibenléte csupán a mű vége felől érthető-értelmezhető, valamint elemi erejű líraisággal és szenvedéllyel. Az anya, aki épp túláradó szeretete, szinte szerelme révén válik kedves gyermeke sorsának megrontójává; a fiú, aki apjával vetélkedik, az egyikük számára sem oly fontos, ám éppen a vetélkedés miatt végzetessé váló nőért; a haldokló családfő, aki iszonyú bosszút készült állni betegágyát körülvevő szerettein; végül a "kis idétlen", akinek az idilli családi élet válik pokollá - a kötet mind a négy regénye tulajdonképpen rettentő tragédia, de a lehető leghétköznapibb, a Bordeux környéki nagypolgárság életformájának banalitásait tükröző díszletei előtt. A regények mindegyikének titokzatos, misztikus aurája is van: nemcsak emberek küzdenek bennük egymással és a kikerülhetetlen tragédiával, valamiképp a gonosz és a kegyelem harca is lejátszódik a művekben, anélkül, hogy a szerző misztikussá vagy egyháziassá, legkevésbé kegyessé válna. - Örvendetes, hogy a négy kis remekmű helyet kapott a Hangoskönyvtár állományában.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez