Pauline MELVILLE

NAPFOGYATKOZÁS GUYANÁBAN

Szinte minden mitológiában szerepe és helye van a vérfertőzés, a testvérszerelem motívumának, a latin-amerikai indián mitológiában azonban különösen kidolgozott ez a toposz, még a napfogyatkozást (amikor a Hold eltakarja a Napot) is ezzel hozzák összefűggésbe, hisz a fiú a Nap, a leány pedig a Hold, a testvérszerelem tehát kozmikus jelenség. Pauline Melville regénye egy huszadik századi, Guyanában játszódó testvérszerelem történetét beszéti el, a mágikus, mitikus regény eszközeivel, csodás líraisággal, és a modern környezet ellenére is ősi-mitikus toposzokkal felékesítve. Az egzotikus környezet, a fiatal (testvér)pár szenvedélyes szerelme, a mélyan lírai írói felfogásmód, a környezetrajznak az alaptörténethez oly igen illő, "buja" gazdagsága, az indián legendák, mitologémák, babonák és a modern világkép olykori harsány ütköztetése, illetve szép egymásra játszatása teszik a regényt jelentőssé, minden olvasó számára érdekessé.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez