MÉREI Ferenc - BINÉT Ágnes

GYERMEKLÉLEKTAN

Az ember pszichikus fejlődésén belül a leginkább feltárt időszak a gyermekkor. Ennek a kornak mintaszerűen átfogó ismertetését adják a szerzők. Saját kutatómunkájukra, gyakorlati tapasztalatuk mellett a nemzetközi vizsgálatokra és kísérletekre támaszkodnak. A könyv nagy jelentőségű munka, s ez elsősorban abból adódik, hogy a hagyományostól eltérő szerkezetű felépítést és tartalmi megközelítést választottak a szerzők. Nem a gyermekkoron belüli egyes szakaszok pszichikus jelenségeinek leírására vállalkoztak, hanem ezen jelenségek, történések változásainak, fejlődésének nyomon követésére. Nagy figyelmet szentelnek azoknak a feszültségi rendszereknek, amelyek a változások előidézői és következményei. Az egyes jelenségeket, jelenségcsoportokat mindig akkor és ott mutatják be, amikor és ahol azok lényeges minőségi változást hoznak a fejlődésben. A szerzők elméleti fejtegetéseiket számos példával szemléltetik. A könyv stílusa szinte szépirodalmi. Ez nagyban megkönnyíti a szerzők gondolatmenetének követését és ezáltal az eddigi ismeretek revideálását, a tudományosan megalapozott szemlélet kialakulását.
A könyv alapvetően pszichológusok és pedagógusok olvasmánya, de érdeklődésre tarthat számot a szülők körében is.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez