MÉSZÖLY Miklós

SAULUS

Saulus, a regény főszereplője az a későbbi Pál apostol, akinek csodálatos és hirtelen megtéréséről, üldözőből hívő harcossá váló átlényegüléséről a Biblia is szól. Mészöly regénye, a történelmi időpont és a jeruzsálemi helyszín valóságához ragaszkodva, a belső átalakulásnak azt az útját rajzolja meg, amelyben a "pálfordulás" megtörténik. A regény elején még a "titkos tan" hívei után nyomoz, és rajtaütésszerűen vallat gyanúsítottakat Saulus, a Nagytanács bizalmi embere. Igaz, már ezen a nyomozóúton is nyugtalanító élmények érik - elárvult sivatagi helyszínek, az ártatlanság néma jelei keltenek benne zavart. A városba visszatérve, rögeszmés zaklatottsággal keresi a bizonyosságot mesterénél, Rabbi Abjatárnál. Kételyei azonban nem találnak megnyugvásra, a betegek, a szenvedők, a gyermeki ártatlanság feltárulkozásai viszont növelik benne a zavart: vajon a törvény szolgálata igaz szolgálat-e? Egy ismeretlen fiatalembernek vallomást tesz erről, az ifjú bölcs - Istephanos - azonban hamarosan kézre kerül, mint "bűnös", akit a pribékek halálra köveznek. A nyugtalan hős végül cselekvésre ösztönzi magát, embereivel útra kel - ő maga úgy hiszi, "gyermekkorát fellelni" - a sivatagba, ahol aztán a perzselő fényben elérkezik a vakság és a felismerés drámai pillanatához.

Mészöly a részletek éles realizmusával, nyelvi erővel, s egy általános érvényű, humanista szimbolikával közvetíti a folyamatot, ami a pálfordulás mélyén, az emberi lélekben zajlik. Prózájának olvasása - ennek megfelelően - összpontosítást, a jelképek iránti fogékonyságot kíván.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez