MIKSZÁTH Kálmán

JÓKAI MÓR ÉLETE ÉS KORA

Mikszáth csodált kortársa Jókai volt. Ez a mű a legszebb magyar életrajzi regény. Csöndes, fájó líra fátyolozza be ezt az aprólékos gonddal készült regényt. Azt írta meg benne: hogyan gyulladt ki a "szent tűz" egy századdal előbb, s hogyan holt lassan hamvába: Jókai ifjúsága még azokra az évekre esett, mikor 48 eszméi érlelődtek, öregségében viszont a 67 utáni évek sivársága vette körül. Csodálta Jókaiban ami a reformkoré és 48-é volt, megbocsátóan, de ugyanakkor józan fölénnyel nézte azt az írót, aki előtt sohasem tudatosodott a 67 és 48 közötti különbség, aki mindvégig a maga teremtette romantika álomvilágában élt.

Az életrajz átfogó, hiteles képet rajzol Jókairól, a mű egyben életrajz, korkép és irodalomtörténeti méltatás.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez