MOLNÁR Gábor

A CSENDES HALÁL DÉMONA

A szerző a Rio Negro és az Amazonas erdeiben élő indián törzsek életét mutatja be történeti távlatból. Gyakran egymás ellen fordulnak ezek a rézbőrű "nagycsaládok", fölégetik a szomszédos településeket, mérgezett nyílvesszőkkel megölik a férfiakat, asszonyaikat és gyerekeiket fogságba vetik. A regény két főalakja Uaupés, maku törzsbeli harcos és ifjú felesége, Ara. Törzsük férfinépét lenyilazzák a szomszéd tukano nemzetség vérengző, zsákmányra éhes harcosai. Az indiánpár néhány életben maradt harcos segítségével sikeresen torolja meg a gaztettet. Majd csónakkal indul fölfelé a folyón, hogy megismerje az útjába eső törzsek életmódját, szokásait, tapasztalatokat gyűjtve nemzetségük jövendőjének megalapozásához. Népének varázslója Uaupés, bölcsessége, derekassága miatt kiválasztott férfi. Ez hajtja, bátorítja kilenchónapos, veszedelmekkel teli útja véghezvitelében.

A bő lére eresztett, kalandokkal zsúfolt írás fő érdekessége az ősi legendák csillogása a másfél-két századdal korábban élt hősök életmódjának és hitvilágának föltárása, valamint a fantasztikus tájleírások.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez