MÓRICZ Zsigmond

RÓZSA SÁNDOR A LOVÁT UGRATJA; RÓZSA SÁNDOR ÖSSZEVONJA SZEMÖLDÖKÉT

A trilógiának szánt Rózsa Sándor-regényből csak az első két kötet készült el. Móricz egész életében készült rá, hogy bemutassa a híres betyárt, "a népdalok gavallérját", s kifejtse az éppen szociális hullámai miatt költészetté magasodott szegénylegény-romantikát.
Huszonnégy éves korában ismerjük meg Rózsa Sándort, aki kényszerűségből csap fel betyárnak. Körülötte megelevenednek a korabeli parasztság olyan tipikus képviselői, mint a Veszelkák, Pisze Matyi, Maradék Pál, Rózsa Bandi, Sándor öccse. A regény szerelmi szála Sándor és Veszelka Juliska, "a csúnya lány" gyönyörűen motivált egymásra találását ábrázolja. A történet során Sándor a betyárcsapat vezérévé válik, de mihelyst lehetséges, vissza akar térni a polgári életbe. A regény első kötete optimista újrakezdéssel zárul: Sándor viszi Juliskát és álnéven elszegődik csikós számadónak.
A második kötet tizenkét évvel később játszódik. Rózsa Sándor nagy kísérlete nem sikerül, visszakényszerül a betyárok közé és, ha már így alakult, a Szeged környéki puszták ura és parancsolója lesz, ő "a gazda". A jobbágyok jobban tisztelik a királynál és úgy szeretik, mint gondoskodó testvérüket. Annál jobban rettegik a vármegye urai és ezek fizetett kopói. Az országon már átsöpör a 48-as forradalom előszele, a nemesurak szorongva várják a közelgő vihart, a szegények reménykednek. Az urak és jobbágyok kibékíthetetlen ellentétét ábrázolja az író a Rózsa Sándorék által megzavart szegvári bál leírásában. A leszámolást el kell halasztani, mert a déli határokon betör az ellenség, s Szegedet és a forradalmat meg kell védeni. Rózsa Sándor csapatával együtt beáll a honvéd seregbe, "a gazda" kapitányi rangot kap és a csapat kitűnően verekszik. Később azonban szembekerülnek a hadsereg gyanakvó nemesi vezetőivel s Sándor ettől kezdve hol a magyar tisztek, hol a császáriak ellen vezeti gerillacsapatát. Végül is a betyárok nem tudnak élni a nagy lehetőséggel, visszasüllyednek a kóborlók sorába.
A regény első kötete egységes szerkezetű, egy tömbből faragott. A második kötet is olvasmányos, a jellemek ábrázolása is hiteles, de szerkezetében néha hevenyészett. A szokásos átdolgozásban Móriczot a halál akadályozta meg.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez