Vladimir NABOKOV

TERRA INCOGNITA

Könyvkiadásunk gyors tempóban törleszti azt az adósságot, amelyet Nabokov - politikai indítékú - hiánya támasztott: öt regénye után a Terra incognita elbeszéléseiből nyújt most jó válogatást, méghozzá az eredetileg is oroszul írt rövidprózákból, lévén hogy az író angolul is alkotott.
A Nabokov-elbeszélésekből is érezhetők a gyökerek: az orosz elbeszélőművészet eleven, érzékletes epikuma fejlődik nála szürrealisztikus, bölcseleti enigmákat rejtő írásmóddá. Történetei, még ha a valószerűség szélső értékeit súrolva libbennek is át a transzcendenciába, kitűnő írói leleménnyel megformáltak. Azt a rejtélyes mezsgyét például, mely az élőket a holtaktól elválasztja, holmi vajákos beavatottként hágja át: az ifjan elhunyt poéta szobrának avatásán megjelenik egy öreg, akiről sejteni lehet,hogy az a saját halálát túlélő költő (Az elfelejtett költő); az elhunyt kisfiát gyászoló, a gyerek emlékeit rendezgető apa kezében borzongatóan kel életre pár lepkegubó, mint valami túlvilági "üzenet" (Szenteste); a kegyetlen hirtelenséggel lecsapó halál - holmi görbetükörként - abszurd módon fókuszálja az életet, a szorongó kisemberről kiderül, hogy pénzhamisító volt (A müncer); a lepkegyűjtő életének álmai pedig - megvalósulásuk váratlanul esélyessé váló pillanatában - végzetesen pontszerűvé zsugorodnak (Pilgram). Nabokov fantáziája mindig meglepő: az érzékiség, az álomszerűség sötét borzongásait hívja elő. Egy francia múzeumban magánnyomozást folytató orosz emigránst valami démonikus, titokzatos erő veti vissza - képzeletben - a terror elhagyott világába (A múzeumban). Mit tudott meg Falter, s egyáltalán megtudott-e valamit ez az egyszerű kis alak, amikor artikulátlanul felüvöltött egyszer, mert - állítólag - beavattatott a lét elmondhatatlan titkaiba (Ultima Thule).
Mint minden nagy írónak, Nabokovnak is teljesen autonóm világa van; nem témái, történeteinek változatos matériája mutatja ezt, hanem a szavakon túli imagináció "holdudvara", az a pontos ábrázolás, amely mögött mély dimenziók nyílnak meg az olvasó előtt. - Az író sokasodó magyar olvasói örömmel fogják fogadni ezt a gyűjtemény is.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez