NÁDAS Péter

EMLÉKIRATOK KÖNYVE

A könyv lapjain három "emlékirat" váltakozik; az első egy fiatal magyar íróé a hetvenes évekből, aki éppen a hajdani NDK fővárosában, Berlinben tartózkodik, s ott bonyolult szerelmi kapcsolatba kerül egy ifjú német költővel és egy nagy színésznővel; a második német történet a múlt század nyolcvanaskilencvenes éveiből - egy regény a regényben, amit talán az író vet papírra berlini kalandjai szüneteiben -; a harmadik a körülbelül 1953-tól 1957-ig tartó néhány év története, a regénybeli fiatal író gyerekkora: viszonya apjához, az ügyészhez, beteg édesanyjához, iskolatársaihoz és -társnőihez, a szülők börtönből szabadult barátjához. Ez a történelmileg, politikailag és kulturálisan egyaránt dús anyag elsősorban azon a közegen keresztül mutatkozik meg, amelyet a test költészetének lehetne nevezni: itt minden esemény egy-egy testi érintkezésben fedi föl magát, a kéz legparányibb rezdülésétől az egynemű párok összefonódásáig. Nádas műve a szónak mára sajnos elhomályosult értelmében erotikus: minden emberi érintkezés, mindennemű nem eltárgyiasodott kapcsolat elfedett-elfojtott titkait hozza felszínre. A regény első megjelenése (1986) óta komoly nemzetközi sikert aratott - főleg német nyelvterületen -; valószínű, hogy az írót a fordítások során mutatkozó nehézségek is figyelmeztethették néhány megoldatlanságra, ezért a mostani, harmadik magyar kiadás javított szöveget tesz közzé, ám a beavatkozás csupán a mű stiláris rétegét érinti.
- A regény az újabb magyar széppróza egyik alapműve: feltétlenül érdemes a modern irodalom kedvelőinek figyelmére.Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez