NÁDAS Péter

KRITIKÁK

Nádas Péter kétségkívül a legnagyobb mai magyar írók közé tartozik, "élő klasszikus", akinek immáron igen jelentős világirodalmi recepciója, rangja is van. Ilyenként kritikái, alkalmi írásai akkor is közérdeklődésre tarthatnának számot, ha csak adalékul szolgálnának az írói oeuvre-höz, az abban való eligazodást, annak értelmezését segítenék elő. A helyzet azonban korántsem ez. Nádas, bár kritikai munkássága viszonylag szerény terjedelmű, elsőrendű kritikus, írói munkásságától teljesen függetlenül is igen figyelemreméltóak kritikai esszéi és bírálatai. A kritikai kötet két részből áll. Az első, szerényebb terjedelmű rész, Régebbi kritikák címmel 1973 és 1982 közt keletkezett, nagyobbrészt színházi bírálatait, esszéit tartalmazza. (Megjelentek annak idején a Nézőtér című kötetben). Ezek az írások a színház egy egészen új szemléletét, a nem a rendezőre, nem a színészre, nem a darabok előadási módjára, hanem a "színház terére" figyelő, egy új dráma- és színházművészeti esztétika csíráit tartalmazó szemléletet inauguráltak, hatásuk számos mai színházelméleti munkában is felismerhető.

A terjedelmesebb Újabb kritikák című rész a kilencvenes évek termését mutatja be. Javarészt kritikai esszék ezek, méghozzá általában egészen sajátos nézőpontú és - igen sokszor - a közkeletű vélekedéssel keményen szembeszálló, megjelenésük idején heves vihart-vitát kiváltó publikációk. Egyikükben Günter Grass politikai nézeteit mutatja be, hazai felhangokkal, másikukban - egy Aczél Györgyről szóló könyv kapcsán - az aczéli kultúrpolitika komplex és eredeti elemzése olvasható, egy harmadikban Lengyel László publicisztikáinak vehemens bírálata található (talán ez az írás váltotta ki a legnagyobb vihart). De kitűnő irodalmi bírálatok is sorjáznak a kötetnek ebben a részében: Mészölyről, Szolzsenyicinről stb. - Az igen jelentős kötet természetesen a művelt olvasók széles körének ajánlandó nyomatékkal.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez