NAGY Lajos

VÁLOGATOTT MŰVEI

A válogatás teljes keresztmetszetet nyújt az életműből, közli önéletrajzi regényét, 28 elbeszélését, 116 karcolatát és 30 publicisztikai írását. Ez az életmű szikár és tárgyilagos, valóban lázadó, kegyetlen indulattal teli: a társadalomkritikai éleslátás emeli a század magyar prózájának legnagyobb értékei közé. "Már az idők legelején, megvolt az alkalom hogy ezt kiáltsd: Nem, nem, nem": a gyermek és ifjúkorról szóló önéletrajzi regény e tagadó indulat megértésének, visszatekintő megvilágításának szempontjából kulcsfontosságú. A novellákban is szüntelen azokhoz a helyszínekhez tér vissza, melyek az alapélményeket nyújtották, a Lázadó ember-ben (1948) bemutatott apostagi, alföldi tanyavilághoz (Özvegy asszonyok; Tanyai történet). Ezekben és az omlófalú, zsúfolt budapesti bérházak nincstelenjei önmarcangoló szenvedélyeinek rajzában alkotja a legremekebbet. Elbeszéléstechnikában (Bérház; Naptár), hires szociográfiájában (Kiskunhalom) is szinte megelőzte stílusával korát: a személytelen, dokumentatív szemrevételezés és szerkesztés pontosságával alkotja meg a feszes, lebilincselő társadalomrajzot. Szarkasztikus, abszurdra érzékeny hajlama emeli a Képtelen természetrajz ember és állat-kép sorozatát a 20-as évek magyar társadalmának kegyetlen kritikájává.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez