NAGY Olga

ÚJABB PARASZT DEKAMERON

1977-ben jelent meg Nagy Olga Paraszt dekameron című kötete, amely egyetlen falu - Szék - népi elbeszélés-anyagából adott válogatást. Új kötete a romániai magyar nyelvterület legkülönbözőbb tájairól gyűjtött, Boccaccio szellemében fogant tréfás meséket, erotikus elbeszéléseket tartalmaz.

"A válogatásban nem az archaikusabb tündérmesékben előforduló sorsszerűséget, a szerelem ősibb jelentéseit felmutató darabokat közlöm - írja a gyűjtő és összeállító az Előszóban -, hanem népi tréfákat, melyek a szerelemnek egy vaskos földi jelentkezését tanúsítják... Egy olyan érzelmi indulatú lelki birodalmat kívánok feltárni, amely a parasztság igazi megismeréséhez vezet."

A kötet 137 darabját Nagy Olga tíz ciklusba sorolta. Az első ciklusban, mintegy bevezetőül szerelmes levelek sorakoznak. A levelek konvencionális, visszafogott érzelmi tartalma érdekes kontrasztot képez a későbbi vaskos, szabadszájú szerelmi megnyilatkozásokkal szemben. A Férjhez menendők, házasulandók című rész már a házasság feltételeiről, a leánynak a házasságra való alkalmasságáról szól jelzésszerűen, a lakodalmas vőfélyrigmusokban a paraszti értékrend szerinti boldog házasságról, annak örömeiről és buktatóiról van szó. A további ciklusok mind a házasságon belüli élet kérdéseit, elsősorban a férfi-nő viszonyt tárgyalják. Azokat, amelyek megzavarják azt a házassági idillt, amelyről a szerelmes levelek és a vőfély-rigmusok szólnak: ostoba nők és férfiak (Bugyuták; Lusták; Makrancos asszonyok; Csalfa asszonyok; Fortélyosok; Pórul járt szeretők; Telhetetlen szeretők és Szerelemben járatlanok.)
Az olvasmányos és mulatságos kötet minden felnőtt olvasónak kellemes kikapcsolódást kínál.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez