NEMESKÜRTHY István

"KIK ÉRTED HALTAK SZENT VILÁGSZABADSÁG"

"Témánkat eddig nem dolgozták fel. De a szabadságharc katonai története sincs alaposan feltárva" - írja a szerző. De mi is a könyv témája? Nemeskürthy István gyakran hangoztatja, hogy nem 1948-49 hadtörténelméről ír, hanem "...a császári-királyi tisztikar honvéddé és forradalmárrá vált tisztjeiről..." A szerző különböző tételeket állít fel, s ezeket igen szuggesztíven, nagyon sok forrás felhasználásával igyekszik bizonyítani. Egyik legfőbb tétele, hogy a magyar honvédség felállításában, ütőképes hadsereggé szervezésében döntő szerepet játszottak a "régi" tisztek, mégpedig nemcsak a született magyarok, hanem osztrákok, németek és más nemzethez tartozók is. E tétel igazságát számos meggyőző példával illusztrálja, így például a nem magyar tisztek (köztük számos vértanú) forradalmi hűségét, azok republikánus gondolkodásával magyarázza. A másik alapvető tétele, hogy "1948-49-ben Magyarországon nem nemzetek harcoltak egymás ellen, hanem a magyar haladó erők vezetésével forradalom és ellenforradalom vívta egymással nagy csatáját, minkét részről nemzetközi összetételű hadseregek részvételével." Legfőbb tételeinek bizonyítása során emlékezetes portrékat rajzol a császári hadseregből jött tisztekről - Mészáros Lázár hadügyminisztertől kezdve az aradi vértanúkig.

A könyv elejétől végig izgalmas, érdekes, a szerző a maga szabta kereteket gyakran túllépi és a szabadságharc hadtörténeti epizódjait idézi. A kötet a magasrendű ismeretterjesztés példája.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez