NEMESKÜRTY István

DALIÁS IDŐK

A mindig meglepetéseket tartogató, vitákat kavaró és tanulságos könyveket író Nemeskürty István regényes oknyomozása a lovagkort idézi meg. Zsigmond uralkodását, jelesül az 1388. évet, amikor Hédervári Kont Istvánt harmincketted magával kivégezték, mert - úgymond - megtagadták a hódolatot az uralkodótól. Mi is történt valójában? - kérdi a szerző. Támpontokat - Thuróczy János krónikáját, Tinódi, Garay János és Vörösmarty műveit forrásként kezeli ugyan, ám egészen sajátos történelmi koncepciójú tablóba helyezi tragikus véget ért hősét, melyből végül is az derül ki, hogy Zsigmond csak gyilkoltatni tudott, de uralkodni nem. Így azután Magyarország - Adria-Földközi-tengeri terjeszkedésének nagy álma, vagyis a nápolyi szövetség elgondolása - épp a terv híveinek, Héderváriéknak meggyilkolása miatt - csupán elszalasztott lehetőség maradt. Eközben annyi cselszövésre, gyilkosságra, dinasztikus érdekből kötött házasságra derül fény, s még számos - látszólag jelentéktelen, mégis történelmi fontosságú - epizódra, amelyek összességében új megvilágításba helyezik a magyar lovagkorról alkotott képünket.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez