NEMESKÜRTY István

DIÁK, ÍRJ MAGYAR ÉNEKET

"Egyszemélyes" irodalomtörténet, impozáns terjedelmű munka (59 kazetta), izgalmas olvasmány. Szerzője a 11. század közepétől - a magyar irodalmi művek sorát megnyitó latin nyelvű legendáktól - kezdve 1945-ig tekinti át, vagy inkább éli át a magyar irodalom történetét. A mű névmutatója 750-nél több magyar író, kritikus, irodalomtörténész nevét tartalmazza, de az ismeretanyag gazdagságánál is fontosabb vonása a szubjektivitása és történetisége. Nemeskürty az olvasónak is élményévé igyekszik hevíteni azt, amiről ír. Közvetlen, sokszor lelkes hangú előadása igen alkalmas arra, hogy méltatlanul elfelejtett írók jelentőségére felhívja a figyelmet, új összefüggésekbe állítsa a tényeket, új hangsúlyokat emeljen ki. Bőségesen idéz a tárgyalt művekből, de elsősorban nem maga a mű érdekli, nem az írója, hanem a korszak, sőt a korszakok viszonya egymáshoz. Mindent szüntelenül viszonyít, időben (rámutatva, hogy kinek a hagyományait viszi tovább és kinek az eredményeit vetíti előre az illető író) és térben (a kor világirodalmához). Maga az irodalom folyamata, az irodalomtörténet válik így élménnyé az olvasó számára. Persze 900 éven és körülbelül ugyanennyi oldalon nem lehet állandóan azonos hőfokon átélni az irodalomtörténetet; az ilyen mű szükségszerűen egyenetlen, de ez nem változtat azon, hogy Nemeskürty műve értékes, sőt Szerb Antal irodalomtörténete óta páratlan kézikönyv. Nemcsak az irodalomkedvelőknek szerez örömet számukra ismeretlen írók felfedezésével és az ismertnek véltek új vonásainak felvillantásával, hanem arra is alkalmas, hogy bármilyen előképzettségű és korú olvasó érdeklődését felkeltse irodalmunk története iránt.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez