NEMESKÜRTY István

MEDDIG VÁRJUNK? Számvetés az új évezred küszöbén

A nemzet "tanár urának" legújabb könyve polihisztori tájékozottsággal, könyörtelen logikával, zsarnoki tények leszögezésével, morális felelősséggel a magyarság ezeregyszáz éves történetét tekinti át egészen napjainkig, voltaképpen az 1994-es választásokig. Briliáns szépírói stílusban történelmi esszéket fogalmaz, melyeknek a középpontjában a nemzet sorsának megannyi kérdése áll. Mi az oka, hogy a dicső középkor után lassú hanyatlás kezdődött? Mi az oka, hogy előbb elvesztettük Európa előtt tekintélyünket, majd pedig Európa egy része ellenünk fordult? Hogyan lehet, hogy - különösen a múlt század közepe óta - a külföld elfogadja és elhiszi a rólunk terjesztett rágalmakat, sőt például Trianonban annak alapján szolgáltat "igazságot"? Miért semmisítették meg - akár fizikailag is - azon nagyjainkat, akik a helyes útra próbálták irányítani a nemzetet? Miért van idegenkedés a keresztény és nemzeti eszmék iránt, jóllehet csak ennek van jövője? Mi az oka annak, hogy ma - Nemeskürty által is idézett Ortega y Gasset-t citálva, aki 1921-ben kereste hazája hanyatlásának miértjeit - "...a társadalom összefüggéstelen részekre bomlott, egy-egy csoport nem érzi magát a nemzet részének, nem osztozik a többiek érzelmeiben. A közhatalom, a kormány a jelennek él, nem kecsegtet jövővel, életprogram nélkül működik. Bezárkózik saját jelenébe, és arra hivatkozik, hogy kormányzásának módját a kényszerítő körülmények szabták meg." Ortega y Gasset néhány évtizede megfogalmazott kérdéseit teszi fel újra Nemeskürty morális fedezetű hazafisággal.

A Meddig várjunk? voltaképpen több részből álló történelmi önvizsgálat. Az első nagy egység a huszadik századig tekinti át múltunkat; két külön fejezet foglalkozik századunkkal, századunk ránk nézve oly tragikus eseményeivel: Trianontól a vesztett háborúkon át a kommunizmusig, a mát torzító örökségéig. Végül két nagy esszében a jövőt pásztázza Nemeskürty: a remény lehetőségével, a kiút megrajzolásával. S ez pedig - a gazdasági vonatkozásokon túl - szerinte csak egy új szellemi-morális honfoglalás lehet. - A nemzet sorskérdéseivel és múltjának kérdőjeleivel foglalkozók fontos olvasmánya.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez

¸