NEMESKÜRTY István

OLVASÓK ÉS OLVASMÁNYOK

Az író irodalomtörténészi munkásságának középpontjában mindig is a régi magyar, kivált a 16-18. század irodalma állt. Ezúttal kisebb, e tárgykörben írott tanulmányait, szemináriumi dolgozatának felfrissített változatát, előadásait gyűjtötte össze. Egységet, közös vonást elsősorban két jellegzetesség kölcsönöz a műnek. Elsőül az, hogy Nemeskürty mindig szemmel tartja a témában járatlan olvasó szempontjait: érdekesen, izgalmasan, a tárgy fontosságát, jelentőségét, a mai olvasó számára való hozadékát előtérbe állítva ír, gyakorta élve a szépirodalmias esszé eszközeivel is. Másodjára, hogy részletkérdésekről szólván is mindig a teljes magyar irodalomtörténeti folyamatban gondolkozik, előre és hátrautal, filmekkel, napjaink alkotásaival világítja meg a régit, már ismert, régi művek analógiáival a kevésbé tudottat (Szórakoztató olvasmány és közönsége a XVI. századi Magyarországon; Az első magyar nyelvű szociográfus; Az első magyar lírai verseskötet; A múltból a mának stb.)

A kötet tanulmányai tárgyuk időrendjében sorakoznak, így a kazettákat folyamatosan hallgatva, az olvasó előtt - bármilyen töredékesen is, de - szinte teljes régi magyar irodalomtörténet bontakozik ki, István király legendáitól Apor Péterig, középpontban természetesen a legnagyobbakkal, illetve Nemeskürty régi nagy monográfiatémáival: Bornemisszával, Heltaival, Balassi Bálinttal, Zrinyivel.
A kötet jó szolgálatot tehet régi irodalmunk megkedveltetésében, az iránta érdeklődés felkeltésében.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez