NIEDERHAUSER Emil

MERÉNYLET ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ELLEN

Az író - in medias res - a merénylet szűkszavú leírását adja. 1898 szeptember 10-én a genfi tó partján a hajóállomás felé igyekezett két, fekete ruhába öltözött hölgy, velük szemben futott egy fiatalember, nekilódult az egyik hölgynek, aki el is esett. A fiatalember tovább futott, de a megbotránkozott járókelők feltartóztatták és egy rendőr bekísérte az őrszobára. A fellökött idősebb hölgyet talpra segítették, s a két hölgy tovább sietett, felszálltak az éppen indulófélben lévő gőzhajóra. A hajón az idősebb hölgy rosszul érezte magát, elájult. A fiatalabb hölgy felfedte a kapitány előtt a beteg kilétét, s kérte, hogy forduljanak vissza, mert orvosi segítségre van szükség. A közeli szállodába vitték, de az orvos már csak a halál beálltát tudta megállapítani. A további fejezetekben a szerző leírja a temetést, beszámol a merénylet magyar és osztrák sajtóvisszhangjáról, majd elbeszéli, hogy ki volt valójában az asszony, akit a magyarok magukénak tartottak, s rajongásik szerettek. Bemutatja Ferenc József és az alig tizenhat éves bajor hercegkisasszony szerelmi házasságát, a magyarokhoz való vonzódásának okait, a kiegyezés létrejöttében játszott szerepét, elmagányosodásának állomásait, amelyek közül a legmegrendítőbb fia, Rudolf trónörökös öngyilkossága volt.

A második rész ugyanilyen részletességgel rajzolja meg a 25 éves olasz származású merénylő, Luigi Lucheni portréját, a vizsgálóbíró által vezetett nyomozást, amelynek során a svájci hatóságok mindenáron azt akarták bizonyítani, hogy Lucheni nem önmagától, hanem összeesküvő társaitól vezérelve hajtotta végre tettét. Egy fejezetet szentel az anarchista mozgalom tana kialakulásának ismertetésére, a század két évtizedének merényletsorozatára.
Izgalmas, olvasmányos tanulmány.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez