Lawrence NORFOLK

A LEMPRIÉRE-LEXIKON

Az először 1991-ben megjelent regény (szerzőjének első és ez ideig egyetlen műve) szinte pillanatok alatt világsikerű lett, több tucatnyi nyelvre lefordították, évekig vezette a bestseller-listákat Angliában, Amerikában és egyebütt is. Szerzőjének eszményképe alighanem Fielding és Sterne, nemcsak azért, mert realisták és irrealisták, véresen komolyak és végtelenül mulatságosak, és nemcsak azért, mert vastag, terjedelmes műveket írtak (az övé is az), hanem elsősorban azért, mert megszüntették az elit- és a közolvasmány közötti különbséget. A Lempriére-lexikon is egyszerre lehet kedvelt olvasmánya vájtfülű esztétáknak és akciótörténeteken, horroron, krimin nevelődött olvasóknak. A regény tulajdonképpen egyetlen hatalmas enciklopédia, amelyben egy külön lexikon is szerepel, az, amelyet a fiatal klasszika-filológus főhős, Lempiére ír a legfontosabb antik személyekről. Az enciklopédia 1600-tól (a történet tulajdonképpen ekkor indul) 1788-ig (a regény lényegében ekkor játszódik) foglalja össze Nyugat-Európa és a gyarmatok történetét, egyrészt a lényegre szorítkozva (az új világgazdaság alakulása), másrészt a végtelen sok izgalmas apróságot is megjelenítve (az arisztokrata szalonoktól a matrózbordélyokig, Jersey szigetének idilljétől a balkáni háborúkig, szenilis aggastyánoktól vérbő ifjú hölgyekig). De sem a lexikon, amelynek hősei Acteontól Danaéig és tovább rendre megjelennek modern alakban, sem az enciklopédia nem a maga nyers eredetiségében szerepel, hanem igazi regényként, sok-sok szereplővel, vérrel, szexszel, kalanddal, poézissal, gyöngédséggel, nagy szerelmekkel és apró bujálkodásokkal, történetileg hiteles szereplőkkel és fantasztikus, sci-fibe illő alakokkal. Kivételesen nagy mű híre, rangja az idők jártával csak nőni fog.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez