NYÍRŐ József

NÉMA KÜZDELEM

Már a századfordulón visszafordíthatatlan folyamat volt a Trianon előtti erdélyi magyarság fogyatkozása. Az író egyetlen nyomasztóan esős-sáros ősz és kietlen tél időkeretébe ágyazza a vegyes lakosságú mezőségi falu magyarjainak tragikus történetét: egy kis közösség bukásra ítélt küzdelmét a vég bekövetkezése előtti utolsó szakaszban. Ahogyan fogyatkozik alóluk a föld, szűnik meg az iskolájuk, silányul nyelvük és zsugorodik az öntudatuk, úgy gyarapszanak a románok - az ortodox egyház vezetésével és a román bankok módszeres támogatásával - javaikban és önbizalomban, egészen addig, míg a mezőségi magyarok a saját hazájukban az "elnyomott kisebbség" kegyelemkenyerére szorulnak. A kegyelemkenyérnek azonban súlyos ára van: áttérés a görög katolikus hitre és a román nemzetiségre. A nincstelenek elemi földéhsége és a nemzeti-felekezeti hovatartozás lelki parancsa kerül konfliktusba. A magyar közösség mint emberi panoptikum mutatja be az anyagi érdekek szolgai követését, a tétovázók várakozását, az erősek áldozatvállalását: a "néma küzdelem" résztvevőinek sorozatos kudarcát. A néhány parasztembertől a református tanítón át a föltámadt lelkiismerete szavát követő földbirtokosig egy pusztulásra ítélt kis közösség hiábavaló, ám föl nem adható harcának stációi jelennek meg az epizódokban. Nyírő ezúttal - feledtetve korábbi műveinek panteista természetmítoszát és erdélyies koloritját - a szociografikus éleslátás, a balladás hangzás, a tragédia dramaturgiája, valamint a társadalmi-politikai-történelmi számvetést végző esszé mesterének bizonyul. A megmaradás "néma küzdelmének" erőfeszítéseit a lehangolóan sivár hétköznapokban ábrázolja; napi keserűségek és elemi erejű döbbenetek váltogatják egymást, mígnem minden remény elvész a közöny és az ármány markában.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez