ORMOS Mária

PADOVÁTÓL TRIANONIG

A könyv témája a francia kormány szerepe a háború utáni békerendszer egyik elemének, a Magyarországgal kötött békének a megszületésében. A számos újonnan feltárt dokumentumra támaszkodó feldolgozás számba veszi az ország számára készülő békeszerződés előkészítésének valamennyi szakaszát, az elvi megfogalmazásokat és a központi hatalmakkal szemben ellenségesen állást foglaló közép-európai országoknak és nemzeti képviseleteknek tett ígéreteket, a fegyverszünetet, megelőző tervezeteket és tanácskozásokat, a fegyverszüneti időszakban hozott intézkedéseket, a békekonferencia illetékes bizottságaiban lezajlott vitákat, a békeszerződés tartalmának és szövegének kialakulási folyamatát.
A sok új megállapításra jutó és azt kellően bizonyító szerző fontos könyvben tisztázta Trianon számos, bonyolult problémáját.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez