José ORTEGA  y Gasset

VÁLOGATOTT MŰVEI

José Ortega y Gasset a két világháború között Magyarországon is roppant népszerű filozófus volt, különösen Németh László és a Nyugat ún. esszéíró nemzedékének tagjai tanultak tőle sokat. A szocializmus időszakában azután nemkívánatos személyiséggé vált, nem csoda, hisz nemcsak egzisztencialista, liberális és "demokráciaellenes", valamint "irracionalista" volt, de nem bocsáthatták meg neki a Tömegek lázadása című főművét sem. A rendszerváltozás óta számos munkája jelent meg magyarul, javarészt azonban régi, németből vagy angolból készült fordításban. A most induló sorozat újonnan, a spanyol eredeti alapján készült fordításokban kívánja bemutatni a nagy filozófus és esszéíró életművét. Erre a bemutatásra azért is nagy szükség van, mert az idők jártával - és a hatalmas nyugati szakirodalom eredményei alapján - fény derült arra is, hogy Ortega elsősorban nem irracionalistaként, kivált nem egzisztencialistaként sorolandó be, munkásságát kezdetektől meghatározta a német filozófia (kezdetben inkább Dilthey, később, egyre fokozóbb mértékben Heidegger) hermeneutikai és fundamentálontológiai "fordulata", amelynek azonban Ortega nem pusztán tanítványa, hanem eredeti és önálló képviselője is volt. A most megjelent első kötet többségében esztétikai tanulmányaiból is ez derül ki. A kötetben sorakozó remek esszékből (Esztétikai tanulmány; Esztétika a villamoson; Ádám a Paradicsomban; Egy kép esztétikája; Elmélkedések a Don Quijotéról) olyan gondolkodó világa tárul az olvasó elé, aki a szó mai értelmében párbeszédre lép az esztétikai műalkotásokkal, aki hermeneutikai megközelítést alkalmaz, aki a művészetontológia kérdéseit össze tudja kapcsolni a befogadói horizontok mérlegelésével stb. Ortega ugyanakkor nemcsak kitűnő, elsőrangú gondolkodó, de remek író is: esszéi szellemesek (néhol Szerb Antaléra emlékeztetők), közérthetők, a legnehezebb filozófiai problémákat is latinos világossággal tárgyalók. A kötet - és folytatásai - minden filozófia, esztétika iránt érdeklődő művelt olvasónak figyelmére számíthat.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez