Publius OVIDIUS

ÁTVÁLTOZÁSOK = METAMORPHOSES

Élete főművét Ovidiusz az i.sz. 1-8. közötti években írta. "Folyamatos ének"-nek nevezte munkáját, mely nem kisebb időt kíván magába foglalni, mint a világ kezdetétől saját koráig terjedőt. A mű nem az eseményeket sorjában regisztráló világkrónika, hanem egyetlen szempontból mutatja a világ történetét: mi mivé változott át a kezdetek óta. Forrásul - nem titkoltan - számos görög és római átváltozásmítoszt, drámát és történelmi munkát felhasznált Vergilius, Thukydidés, Lukretius, Euripidés, Varro és mások műveiből. A történeteket összetartó keret, a mű kronológiai váza jól felismerhető.

A 15 ének három fő részre oszlik, amelyeket rövid bevezetés és epilógus keretez. Az 1-6. könyvekben az istenek, a 7-13. könyvekben a mitikus héroszok és heroinák, a további részekben a történeti személyek köré fonódnak az elbeszélések. Ezekben a fő részeken belül is kisebb egységeket alkotva, egy-egy "főhős" köré csoportosulnak a történetek. A 15 könyv lényegében magában foglal minden jelentős ma is közismert és az évszázadok során számos feldolgozást megért mitológiai történetet, s a mai olvasó számára világossá válik, hogy a görög-római mitológia számos története Ovidius műve révén és az ő feldolgozásában, értelmezésében vált az európai kultúra közkincsévé. Az utószó az Átváltozások keletkezési körülményeit, szerkezetét, a forrásokat, a mű történelmi-irodalomtörténeti jelentőségét elemzi. A részletező, gazdag jegyzetszótár a szövegben előforduló tulajdonneveket és idegen kifejezéseket tartalmazza.Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez