Amos OZ

A GONOSZ TANÁCS HEGYE

A kötet három kisregényét elsősorban a hely és az idő azonossága fűzi össze. Mindhárom Jeruzsálemnek ugyanabban a kertvárosi negyedében játszódik, az angol mandátum megszületését megelőző 1946 és 1948 közötti időszakban. Bár a másodikban és a harmadikban közös szereplők is felbukkannak, a kötet egységes jellegét, valódi ciklus-voltát elsősorban az atmoszféra azonossága adja, a szorongó várakozás, a balsejtelemnek és a bizonytalan jövő miatti aggodalom, a készülődés, a zsidó állam születését megelőző "várandós" állapot.

A címadó kisregény mintha a fiatal érzékenységét és virtuóz írásművészetét élesztené újjá egy kis család tragédiájában. Hánsz Walter Landauer, a felesége és nyolcéves kisfiúk, Hillél, részt vesz a győzelem első évfordulóján rendezett ünnepségen, ahol a főkormányzó egyik idősebb nőrokona rosszul lesz. Landauer állatorvos létére a nő segítségére siet, ezért utóbb meghívót kap a főkormányzóhoz, egy háborús hős admirális tiszteletére rendezett fogadásra. A nőfaló admirális egész éjjel táncoltatja Landauer szépasszony feleségét, majd megszökteti, és a félárván maradt Hillél egy kubic iskolába kerül. Bár az elbeszélés harmadik személyben íródott, igazi főhősének, a kisfiúnak szemszögéből ábrázol, beleszőve a szülők élettörténetét, megismerkedését, házasságát, valamint egész sor finom portrét és epizódot, gazdag lélekvilágot teremtve.

A Lévi úr is egy kisfiú, ezúttal első személyben íródott története.
A Sóvárgás levélregény. Doktor Nuszbaum, a halálos rákbeteg orvos irogatja beszámolóit szerelmének, aki otthagyta a bizonytalan jövőjű országot, és hazament Amerikába.
Oz kitűnő író: egyszerre tud lírai és tárgyias lenni, és e műfajban rendkívül ökonomikus eszközökkel környezetet, atmoszférát - világot teremteni.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez