PASSUTH László

NÉGY SZÉL ERDÉLYBEN

A nagylélegzetű, romantikus-nosztalgikus hazafias pátosszal telített regény Erdély történetének felfelé ívelő szakaszából, az önálló fejedelemség kialakulásának és felvirágzásának egyik érdekes és kevéssé ismert időszakát, a Báthory István erdélyi fejedelemmé és lengyel királlyá választása és a közötte eltelt éveket öleli fel.

Az író kínosan ügyelt a történelmi hitelességre: minden leírt esemény megtörtént, a legfőbb szereplő - ha csak egy följegyzésben fönnmaradt puszta név erejéig - létező személy. Kevés kivétel közé tartozik Máté alakja, aki a székelységet hivatott a regényben megteremteni. Az olvasó a regényben a művészi-társadalmi hitelesség helyett geográfiai és művelődéstörténeti tények zuhatagát, rokoni és diplomáciai kapcsolatok külsőségeit, virtuóz dekorációját kapja és elvont moralizáló általánosságokon elmélkedhet.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez