PLÉH Csaba

A LÉLEKTAN TÖRTÉNETE

Másodszor látott neki a pszichológia története megírásának Pléh Csaba. 1992-ben jelent meg a Pszichológiatörténet, amelyben a mintegy kétszáz éves múlttal rendelkező tudományterület legfontosabb irányzatainak bemutatására vállalkozott. A pszichológiatörténet szereplői, a tudomány elágazási pontjai, tudományelméleti alapja és háttere stb. természetesen nem változtak az első változat megjelenése óta, ami változott, és ami új ebben a vállalkozásban, az "a munka intellektuális kerete", amely a szerző amerikai tanulmányútja során alakult ki. Most is Descartes "testetlen lelket" feltételező pszichológiája vezeti be a modernkori elméletalkotás történeti előzményeit, és most is a kísérleti pszichológia, az alaklélektan, a behaviorista szemlélet stb. a fő elágazási pontjai a lélektan történetének. A hasonló szerkezeti felépítésű mű - az előzménye öt fő részben és húsz fejezetben dolgozta fel témáját, a mostani négy fő részt és huszonegy fejezetet tartalmaz - azonban jóval bővebb terjedelemben és megújult - univerzalista - szemlélettel íródott, amely azonban nem jelenti a tudományos igazságok relativitását, de jelenti azt, hogy "az emberre nézve is egyetlen tudományos igazság létezik, de többféle értelmezés". Az utolsó fejezet Útban a mai pszichológia felé címmel a pszichológiatörténet legújabb irányzatait tekinti át a kognitiv megközelítésektől a narratív szemléletig. Kulcsfofgalmak "lexikona", Irodalomjegyzék, Névmutató és Tárgymutató zárja a kötetet.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez