POPPER Péter

A BELSŐ UTAK KÖNYVE

A könyv kísérlet arra, hogy az önismeret és önfejlesztés a mai ember számára hasznosítható módszereinek közreadásával segítse mindazokat, akik a belső elégedetlenség, a változtatás, a fejlődés sürgető igényével nézik önmagukat, és saját erejükből szeretnének önismerethez, önfejlesztéshez jutni. A modern pszichológia és a különféle kultúrák, szellemi irányzatok, iskolák (buddhizmus, jóga, keresztény ezoterika, egzisztencializmus stb.) az önnevelésre vonatkozó metodikáinak lényegét egyaránt felhasználta az önismereti és önfejlesztő gyakorlatsor összeállításánál. A gyakorlatokat jól áttekinthető, módszeresen végigjárható sruktúrába rendezte, az alapoktól, a részfunkciókra vonatkozó programoktól a komplex személyiségformálás felé haladva. A lelki élet öt fontos területét (gondolkodás, akarat, érzelmek, pozitívumokra való beállítódás, ítélkezés elfogulatlansága) érintő alapgyakorlatok alkalmasak a külső életkörülmények által kiváltott pszichés labilitás megszüntetésére, a lelkiállapot állandó ellenőrzésére. Ezt követően a megfigyelőképesség és az emlékezés fejlesztésének módjait sorakoztatja fel az egyszerűbb gyakorlatoktól a bonyolultabbak felé haladva (spontán megfigyelés, szándékos megfigyelés, saját viselkedésünk megfigyelése). A mindennapok nyugalmát és örömét biztosítja a napi teendők előzetes és utólagos átgondolása, elemzése. Az érzelmi egyensúly elérésének folyamata, majd a konkrét, valamint az absztrakt tartalmakra történő odafigyelés, a koncentráció fejlesztése után eljut a meditációig, a gondolati tárgynélküliség pszichés állapotának átmeneti előidézéséig. A könyvben leírt gyakorlatok közül ki-ki problémabelátásának megfelelően választhat, ha az általános tájékozódáson kívül használni is kívánja őket.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez