Rudolf PÖRTNER

A SZENT SÍR HADMŰVELET

A könyv tárgya a középkori keresztes háborúnak a története. A kötet hét részre tagolódik. A Nyitány című első részben a szerző mintegy totálképben mutatja be a drámai tömeggyűlést Clemont-ban, ahol 1095-ben Orbán pápa meghírdette a harcot a hitetlenek ellen Jeruzsálem visszafoglalásáért. A második részben három fontos témakört vizsgál. Az első: mi indíthatta az egyházat arra, hogy háborút viseljen? A második: miféle embereket mozgósított, kik voltak "Krisztus katonái?" A harmadik: milyen politikai és vallási erők munkáltak a térségben, ahová a keresztesek benyomultak? A harmadik részben az első keresztes háborúról és a keresztes vitézek első nemzetségének megindító sorsáról számol be, a jeruzsálemi királyság megalapításáig. A Hadviselés című negyedik részben tárgyalja a keresztes sereg számszerű erejét, az ellenfél anyagi és erkölcsi helyzetét, a fegyverzet, az élelmezés és az utánpótlás gondjait, a szemben álló felek taktikáját és technikáját, a hadviselés szellemi-lelki törvényeit. Az ötödik részben bemutatja a különböző szövetségeket, a háborúk és botrányok állandósult kavargását, a második keresztes háborút és felvillantja a háborúban nagy szerepet játszó egyéniségek jellemrajzát. A hatodik részben belülről próbálja ábrázolni a különös jeruzsálemi királyságot, fogalmat ad az etnikai, a társadalmi és a jogi szerkezetről, ismerteti a lovagrendek állambomlasztó tevékenységét és a keresztesek találkozását a Kelet idegen világával. A könyv Jeruzsálem elestével zárul.
Izgalmas és értékes történelemnépszerűsítő munka.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez