Boleslaw PRUS

A BÁBÚ

A lengyel kritikai realista regényirodalom kiemelkedő értékű alkotása. Az író korának Varsójába vezeti az olvasót, és a nemesi-polgári átalakulás pompás rajzát nyújtja. Széles társadalmi körképet fest, felvonultatja valamennyi társadalmi osztály és réteg képviselőit: az arisztokráciát, a köznemességet, a kereskedővilágot, a diákok, tanoncok életét.

A mű főhőse, Stanislaw Wokulski, elszegényedett nemesi család gyermeke. Kétkezi munkával teszi lehetővé, hogy gimnáziumi és egyetemi tanulmányokat folytasson, részt vesz az 1863-as felkelésben (az oroszok ellen) és ezért Irkutszkba száműzik. Onnan megtérve melléáll a szerencse: egy gazdag kereskedő özvegyét veszi feleségül, kitűnő üzleti érzékkel rövidesen megsokszorozza vagyonát. Mint Varsó egyik leggazdagabb embere azt tekinti fő célkitűzésének, hogy megállítsa a nemesség, az emberi értékekben gazdag, régi lengyel vezetőréteg rohamos elnyomorodását. Ezt szimbolizálja nagy szerelmének kudarca is a bábu iránt. A bábu, Izabella Lecka, egy szenátor elkényeztetett, világszép leánya. Wokulski romantikus szerelmet érez iránta, de az üres és szeszélyes nő csak akkor hallgatja meg udvarlását, amikor apja családja anyagilag tönkremegy és Wokulski pénzére van szüksége a talpraálláshoz, a luxusszínvonalú élet folytatásához. Wokulszkit elvakítja szerelme, feleségül veszi a bábut, ám rövidesen kiderül, hogy felesége csalja őt. Illúzióinak összetörése, életcéljának megsemmisülése a regény alapmondanivalóját nyomatékosítja.

A regényt kitűnő leírókészség jellemzi, figuráit sokoldalúan ábrázolja.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez