Boleslaw PRUS

A FÁRAÓ

A regény cselekménye az ókori Egyiptomban, az időszámításunk előtti 11. században játszódik. Főhőse a fiatal 13. Ramszesz fáraó a jószándékú reformer típusát testesíti meg, aki válságos korszakban kerül trónra. Kifosztott állampénztárt, elgyengült és jogtalanságok között sínylődő, embertelenül kizsákmányolt parasztságot, nyomorgó népet lát mindenhol, amikor először végigjárja országát. Csak személyes tulajdonságai, esze és erkölcsi tisztasága, szenvedélyes természete segíti annak felismerésében, hogy a dús Egyiptom népét Herihor főpap és a politikai vezető réteggé vált papi kaszt döntötte nyomorba. Herrior nemcsak főpap, hanem külügyminiszter is, és az államvezetésben sokkal gyakorlottabb, mint a fiatal fáraó. Ramszesznek csak egy igaz társa lenne harcában, Pentuer. ő azonban annyiszor tapasztalta, hony minden erélyes változásra a nép fizet rá, hogy fél minden kezdeményezéstől. Ilyen helyzetben nem kétséges, hogy kinek kell buknia. Az író azonban megoldást talál a tragikus vég feloldására: megírja mi történt 13. Ramszesz halála után, hogyan vezették be a reformokat éppen a legyőzött fáraó ellenségei.

Kitűnő leírókészség jellemzi, a részleteket pontosan megrajzolja, figuráit sokoldalúan ábrázolja, alakjai pszichológiailag hitelesek. A regény értéke az ókori egyiptomi hitvilág racionalista magyarázata, a széleskörű természettudományos szemlélet szálainak beszövése a történelmi regény eseménysorába. 14 éves kortól bárkinek az olvasmánya lehet.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez