RÁBA György

A VONAKODÓ CETHAL
Új és válogatott versek 1983-1997

Rába György most megjelent verseskötete a költőnek a legutóbbi tíz évben írott költeményeiből nyújt válogatást, kiegészítve mintegy negyven új költeménnyel. A vonakodó cethalban megtalálhatók tehát A valóság vendége; Kézrátétel; Kopogtatás a szemhatáron; Közbeszólás és a Ráismerések legszebb, legjellemzőbb költeményei, valamint a legújabb, egészen friss költői produkciók. A tíz év, amelyről a kötet így számot ad, Rába művészetének gyökeres átalakulását hozta, szinte új, eddig ismeretlen költőt revelált, nem kisebbet, nem is nagyobbat, mint amilyent az olvasók eddig ismerhettek, de egészen mást. A tömörség nagymestere, a szikárság lecsupaszított, eszköztelen költemények alkotója hirtelen bőbeszédűvé vált, az eminenter lírai költő, a csak a legegzisztenciálisabb, legkevésbé köznapi érzelmeket versbe emelni hajlandó művész ezúttal a mindennapok krónikásává, a banalitások megéneklőjévé vált. A kötet szinte verses novellákat, sőt visszaemlékezéseket tartalmaz: költeményt a gyerekkorról, az öregedés mindennapjairól, találkozásokról és emlékekről, amelyek furcsán-váratlanul merülnek fel a tűnődőben, környezet- és tájleírásokat, néha pedig egyenesen krónikás feljegyzéseket (Az alakoskodó tenger; Mit álmodtam egy századvégi éjszakán?; Ligeti fényképész; Jókedvű gyászhuszárok; Két dialógus; Hadgyakorlat macska módra stb.). A "prózára hangszerelt" - néha valóban prózaverssé alakított - költemények megdöbbentő hűséggel és evokatív erővel szólaltatják meg a mindennapokban elrejtve izzó érzelmeket, látomásokat, adekvátan adják vissza a félálomszerű, visszahúzódó élet benyomásait, hangjait, különös nosztalgiáit, szaggatott tudatáramlásait. Rába György műve kortárs líránk igen jelentős kötete.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez