RÁCZ Endre - TAKÁCS Etel

KIS MAGYAR NYELVTAN

A könyv anyanyelvünk nyelvtanának rövid, népszerű ismertetése. Az első két kiadás megjelenése után, 1961-62-ben jelent meg az iránymutató akadémiai nyelvtan (A mai magyar myelv rendszere), ennek állásfoglalásaihoz igazították a szerzők az újabb kiadások szövegét.

A nyelvtan három fő részre tagolódik. A hangtani fejezetek bemutatják a beszélőszerveket, a beszédhangok képzését, a hangzók felosztását és tulajdonságait, a magán- és mássalhangzók kapcsolódásának törvényszerűségeit. A Szótan első két fejezete a szókészlettel és jelentéstannal foglalkozik, a következő fejezet áttekintést ad a szófajokról és bemutatja ragozásukat, majd az utolsó fejezet a szóösszetételekkel és szóképzéssel kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A Mondattani rész következetesen érvényesíti az újabb nyelvészeti szemléletet. A szerzők különös gondot fordítanak a nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek közérthető összefoglalására; a gazdag példaanyagot részben a klasszikus és modern irodalomból, részben a köznyelvből merítik. Sajnálatos, hogy a kötet sem tárgymutatót, sem pedig a továbblépést megkönnyítő bibliográfiát nem közöl.Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez