Jordan RADICSKOV

KECSKESZAKÁLL

A bolgár középnemzedék legjobb írójának tartott Radicskov elbeszélései a magyar válogatásban két részre különülnek. Az egyik - hagyományosabb megfogalmazású - csoportba nagyobb terjedelmű novellák kerültek. Kiemelkedő a Hemingwayra emlékeztető A nyugalom szele, melynek főszereplője csöndes mélabúval emlékezik vissza háborúkkal, szenvedéssel teli életére. Ugyanilyen jellegű a Történetek a kőről, a falusi kőfaragó árulásának és sorsszerű bűnhődésének története. Az utolsó nyár-t is szép, meditatív bebétek tarkítják. De a nyugalmas halász-vadász világ, melyben az író otthonosan mozog, romantikus töltésű, mozgalmas epizódokkal is keveredik. Sejteti, hogy Radicskov nemcsak a paraszti világ jótollú, de kevés újat hozó megörökítője. Ennek legfőbb bizonyítéka a címadó novella, ez a monomániás igazságkeresési história. Iszaj, a főhős elveszti birkáját, majd - megbillogozva, tulajdonbavéve a téesz nyájában találja. Hiába a tanúk felvonulása, hiába a próba (a birka magától hazatalál,) a téesz bürokrata vezetői nem adják vissza a jogos tulajdont. Iszaj feje "füstölögni kezd", s gyilkosság árán próbálja igazát bizonyítani. A novella többrétegű: régi falusi babonák és új ostobaságok élnek benne együtt, mindez különös, kissé valószínütlen hangulatot teremt. A bolondosan kedves, földhözragadt és mégis fellegekben járó falusiakat több groteszk anekdota mutatja be. Kiemelkedő Az ifjúkor; Isten haragja; A skandinávok; Az égig és vissza. Radicskov filozófikus társadalombírálata A kiskatoná-ban és a Szelíd emberké-ben ismerhető fel. A borzasztóhoz, a megmagyarázatlanhoz, a végzeteshez való vonzódása a Január és A bolhák című elbeszélésből derül ki a legvilágosabban.
A kötet legjobb novelláinak fő erénye az egyéni humor.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez