RAFFAY Ernő

MAGYAR TRAGÉDIA. Trianon 75 éve.

A Trianon-tabu évtizedes hallgatásának megtörésében, a történeti tények őszinte tisztázásában és a kollektív fájdalom kimondásában a legtöbbet talán Raffay Ernő tette a nyolcvanas-kilencvenes évtized fordulóján megjelent tanulmányaival, köteteivel. Ez utóbbiak egyike volt a számvetés és az oknyomozás hivatását egyszerre elvégző munkája, a Trianon titkai, amelynek most átdolgozott, bővített, új adatokkal és szempontokkal kiegészített változatát veheti kézbe az olvasó.
A történész az 1920. június 4-én aláírt békeszerződést az "erőszak békéjének" tekinti, olyan nagyhatalmi döntésnek, amely nyomán Magyarország történelme legméltánytalanabb csapását volt kénytelen elviselni. Ám az idézett dokumentumokból és a szerző elemző fejtegetéseiből nemcsak a győztes nagyhatalmak szűk látókörű könyörtelensége, nemcsak a korabeli magyar politikai vezetés örökölt naivitása derül ki, de fény vetül az "utódállamok" mohó és elvakult hódító szándékaira, a nemzeti imperializmusok önző gesztusaira is: arra az eszközök között nem válogató területszerző törekvésre, amely fölrúgva minden nemzetközi megállapodást, pillanatnyi érdekei szerint váltogatva az érveket, igyekezett Magyarország területéből a lehető legtöbbet leszakítani. Amíg Trianonban folyt a legyőzöttek kizárásával megrendezett egyezkedés, a szomszédos országok csapatai rendületlenül nyomultak előre, világosan fölismerve: nem a szerződés papírja a fontos, hanem a meghódított területek fölötti hatalomgyakorlás. A magyarság pedig soha nem volt annyira egyedül és soha nem volt annyira védtelen Európában, mint ezekben az években.
Raffay Ernő munkája nem elviselni, csak megérteni segíti e máig érthetetlen tragédiát, amely "Mintha megtörte volna a nemzetnek a jövőbe vetett hitét és a bizalmát önmagában". - A legszélesebb körben ajánlható, a történelemtanításban is kitűnően használható tanulmány és forrásgyűjtemény.

Vissza a főoldalra   * * *    Vissza a kereséshez