RÁNKI György

A HARMADIK BIRODALOM

A tanulmányfűzér írásait szervesen köti össze a szűkebb témák mögött munkáló közös tematika; hazánk és a szomszéd államok, valamint a hitleri Reich kapcsolata. A vizsgálódás az első világháború után a térségbe parancsolt versailles-i (trianoni) hatalmi rendszer súlypontjainak a módosulásával, az angol, majd a francia politikai orientáció elhalásával és Németország politikai és gazdasági szerepének növekedésével, a német "nagytérgazdaság" meghirdetésével, végső soron pedig a kelet-közép-európai német politikai-gazdasági hatalmi hegemónia kialakulásának a történetével kezdődik. Az utóbbi szokatlanul gyors kialakulásához természetesen hozzátartoznak a Hitler és a csatlósállamok - közöttük Magyarország - vezetőivel folytatott sorozatos tárgyalások, melyekből a szerző kimutatja Hitler machiavellizmusán kívül azt a megvetést, lenézést amellyel hazánk és népünk iránt viseltetett. Ránki kutatásai szerint ebben nem kis szerepet játszott a zsidókérdés, amelynek német recept szerinti "megoldása" a barbár fajgyűlöleten kívül a hitleri politikában a közép-kelet-európai államok feletti uralom megszerzését is szolgálta, és amelynek megoldhatatlanságáért több ízben is felelősségre vonta a Horty-féle államvezetést. A német megszállás után a helyzet megváltozott; a zsidóság kálváriája a magyar nemzet kálváriájává teljesedett ki. A kötet utolsó harmada a kérdéskör gazdaságpolitikai oldalával foglalkozik; a hitleri villámháború kudarca szükségszerűen gazdasági összeomláshoz vezetett. Mérlegeli a térségben élő népek politikai-gazdasági és kultúrális integrációjának lehetőségeit is. A tanulmány hatalmas mennyiségű irodalmi hivatkozást tartalmaz, így a korszak elmélyült tanulmányozására újabb távlatokat nyit. Tájékoztatási forrásként is kiváló.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez